Betaaldagen & Bedragen 2022 op een rij

Hoelang heb ik recht op een WW-uitkering?

U heeft minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden (3 jaar en 2 maanden) recht op een WW-uitkering. Hoelang uw WW-uitkering duurt, is afhankelijk van uw totale arbeidsverleden.

Jareneis en verlengde WW-uitkering

Als u aan de wekeneis voldoet, heeft u recht op een uitkering van 3 maanden. U heeft recht op een langere WW-uitkering als u ook aan de jareneis voldoet.

De jareneis houdt in dat u in de 5 kalenderjaren voordat u werkloos werd, in tenminste 4 kalenderjaren voldoende gewerkt heeft. Voldoende gewerkt betekent dat u in een jaar minimaal 52 dagen loon heeft ontvangen. Vanaf 1 januari 2013 geldt dat u over minimaal 208 uur loon moet hebben ontvangen.

Het jaar waarin u werkloos bent geworden, telt bij deze berekening niet mee. In het digitaal verzekeringsbericht kunt u uw arbeidsverleden nakijken.

Arbeidsverleden

Uw totale WW-uitkering duurt in maanden even lang als uw arbeidsverleden in jaren. Met een maximum van 38 maanden.

Voor het arbeidsverleden tellen soms ook de jaren mee waarin u niet heeft gewerkt. Bijvoorbeeld de jaren waarin u zorgde voor een jong kind of mantelzorg heeft verleend (Klik op ‘Uitleg over de duur van een WW-uitkering’, en klik daarna op ‘Totale arbeidsverleden’.).

Aanpassing duur WW vanaf 1 januari 2016

De maximale periode dat u een WW-uitkering kunt ontvangen wordt stap voor stap teruggebracht van 38 naar 24 maanden.