Betaaldagen & Bedragen 2022 op een rij

Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?

Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?

Als u werknemer bent en geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, heeft u mogelijk recht op een WW-uitkering. Hiervoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u in de 36 weken voordat u werkloos werd, minimaal 26 weken hebben gewerkt (wekeneis).

Voorwaarden WW

U heeft recht op een WW-uitkering als u:

  • bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is meestal het geval als u werkzaam bent als werknemer en de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt;
  • 5 uur of meer van uw arbeidsuren per week verliest en geen recht hebt op loon over die uren;
  • direct beschikbaar bent voor betaald werk;
  • in minimaal 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd (wekeneis).
  • niet door eigen schuld werkloos bent geworden. Als u zelf ontslag neemt, heeft u alleen in uitzonderingssituaties recht op een WW-uitkering.

Verder is het belangrijk dat u zich op tijd hebt ingeschreven als werkzoekende bij UWV.

Wekeneis

De wekeneis houdt in dat u in minimaal 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd. Weken waarin u als zelfstandige heeft gewerkt en weken die al zijn meegeteld voor een eerdere uitkering, tellen niet mee.

Nieuwe baan met minder uren

Sinds 1 juli 2015 geldt een inkomensverrekening in de WW. Dat betekent dat u van elke verdiende bruto euro altijd 30% zelf mag houden. Hierdoor loont het altijd om vanuit de WW aan het werk te gaan.
Had u voor 1 juli 2015 al een WW uitkering dan geldt de inkomensverrekening niet. U houdt dan een uitkering voor het verschil in uren.  Kreeg u een WW-uitkering voor 36 uur en vindt u een baan voor 24 uur? Dan houdt u dus een uitkering voor 12 uur. Als het verschil minder is dan 5 uur, stopt de uitkering.

Arbeidsongeschiktheid en WW

Als u een arbeidongeschikheidsuitkering (WAO-, IVA- of WGA-uitkering) heeft, dan kunt u meestal geen aanspraak maken op een WW-uitkering. Bent u na een herbeoordeling gedeeltelijk arbeidsgeschikt verklaard, maar heeft u nog geen passend werk gevonden? Dan heeft u mogelijk wel recht op een WW-uitkering. U hoeft dan niet te voldoen aan de jareneis van de WW.

Aanpassing WW

Vanaf 1 juli 2015 zijn de regels voor de WW aangepast. De wijzigingen gelden alleen voor nieuwe gevallen.